Afrekening servicekosten

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurder na afloop van een kalenderjaar uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening (eindafrekening) van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen ontvangt.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle kosten die bovenop de kale huurprijs in rekening gebracht worden voor leveringen en diensten. Deze leveringen en diensten zijn benoemd in de huurovereenkomst. Voorbeelden zijn de schoonmaak van algemene delen, de elektrakosten voor de algemene aansluiting, groenonderhoud en overige servicecontracten. Het gaat dus over in de meeste gevallen om kosten voor gemeenschappelijke zaken.

Wat houdt een servicekostenafrekening in?

Jaarlijks wordt een servicekostenafrekening opgesteld waarbij de maandelijkse voorschotten worden verrekend met de daadwerkelijke kosten. Deze afrekening ontvangt u doorgaans voor 1 juli van het opvolgende jaar. Als de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan de betaalde voorschotten, dan ziet u op de afrekening een bedrag dat bijbetaald moet worden. Als de daadwerkelijke kosten láger zijn dan de voorschotten, dan wordt het overschot terugbetaald. U ziet dan een voor het totaal staan.

Over welke periode?

U betaalt de servicekosten naar rato dat u op het complex heeft gewoond. Bent u halverwege het jaar komen wonen? Dan betaalt u ook maar een half jaar bijdrage en kosten. Als u verhuist uit het complex, houd er dan rekening mee dat het opvolgende kalenderjaar nog een afrekening via NMG volgt.

U ziet uw aandeel op de servicekostenafrekening onder Werkelijke dagen ten opzichte van de Seizoendagen.