Repair request

Onze service:

  • 24/7
  • landelijke dekking
  • technische ondersteuning

Spoedeisende storingen kunnen 24/7 aan ons gemeld worden. Onder spoedeisende storingen vallen: uitval van stroom of CV, inbraak, gaslekkage, dak- of waterlekkage en breuk van riolering/waterleiding.

Storingen of repatieverzoeken kun je als volgt melden:

Telefonisch

Via telefoonnummer 088 – 200 70 50 (afdeling onderhoud). Bij ‘in gesprek’ kun je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Via e-mail

Naar td@nmg.nl.

Online

Met onderstaand formulier. Bij voorkeur voorzien van foto’s van de desbetreffende storing.

Formulier

Formulier voor melding storing of reparatieverzoek.

  • Urgente storing? Neem telefonisch contact met ons op via: 088 – 200 70 50.

Boekje onderhoudswijzer

In the maintenance hand you can read who is responsible for maintenance and repairs to your home. For example, there are things that we expect from you as a tenant (for example, keeping your house clean, making sure that the drain does not get clogged), but other things will be taken care of through us (e.g. major maintenance).

Do you want to know exactly what belongs to who? In this brochure you can easily look at this.