Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks wordt de huurprijs verhoogd, meestal per 1 juli van ieder jaar. De hoogte van de huurprijsverhoging is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder de afspraken in de huurovereenkomst en de algemene huurwetgeving. Welke hoogte voor jou van toepassing is en hoe deze berekend wordt vind je (indien van toepassing) in de door ons verstuurde brief inzake de huurprijsverhoging.

Huurverhoging 2022

Hoe werkt een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Sinds 2013 mogen verhuurders van de zogenoemde gereguleerde huurovereenkomsten de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Er is sprake van een gereguleerde huurovereenkomst indien bij aanvang van de huurperiode de huurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens lag.

Voor 2022 geldt dat de huur van gereguleerde woningen als volgt kan worden verhoogd:

 

Huishouden één persoon Maximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen 2020 tot € 47.948 2,3%
Hoger (midden) inkomen 2020 tussen € 47.948 en € 56.527 €50,-
Hoog inkomen 2020 hoger dan € 56.527 €100,-

 

Huishouden twee of meer personen Maximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen tot € 55.486 2,3%
Hoger (midden) inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 €50,-
Hoog inkomen hoger dan € 75.369 €100,-

Wat is de verhoging voor geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector woningen)?

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten is in 2022 ook een maximum aan de huurverhoging gesteld:

Voor woningen in de vrije sector (geliberaliseerde huurovereenkomsten) wordt de jaarlijkse huurverhoging de komende 3 jaar wettelijk beperkt tot inflatie plus 1%, voor 2022 is dat maximaal 3,3%.

Bezwaar maken

Zie over de mogelijkheden van bezwaar, zowel gereguleerde als geliberaliseerde contracten, de FAQ op onze website.

Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen (FAQ) voor meer informatie inzake de huurverhoging.