Verhuizen

Wanneer je graag wilt verhuizen naar een andere woning komt er heel veel op je af. Zoals bijvoorbeeld het opzeggen van de huur van je huidige huurwoning.

Verhuizen kan een stressvolle periode zijn. Maar met de nodige voorbereiding en planning, maak je er een fijne periode van.

Op deze pagina vind je de formulieren om de opzegging van je huurwoning bij ons te regelen. Daarnaast vind je informatie over de werkwijze na de opzegging.

Huur opzeggen

Je kunt je huurovereenkomst opzeggen per de 1e van de maand na het verstrijken van de minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal 1 volledige kalendermaand, en in sommige gevallen meer dan 1 kalendermaand. Controleer je huurovereenkomst: de daarin vermelde opzegtermijn is leidend. De huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend.

Voorbeeld: wil je je huurovereenkomst per 30 april beëindigen, dan dient uw huuropzegging uiterlijk 31 maart ondertekend bij ons binnen te zijn.

Via e-mail ontvang je binnen 5 dagen van ons een bevestiging van de ontvangst van de opzegging.

Let op: indien je naast een woning ook een losse parkeerplaats of garagebox huurt bij NMG, dien je deze apart bij ons op te zeggen. Je stuurt dan dus 2 opzeggingen naar ons toe: 1 voor de woning en 1 voor de parkeerplaats/garagebox. Dit geldt voor parkeerplaatsen of garageboxen waarvoor je bij ons een los huurcontract hebt afgesloten.

Huuropzegging voor mijzelf

Huuropzegging voor mijzelf

Klik op de button indien je de huur voor jezelf wilt opzeggen.

Huuropzegging voor een ander

Klik op de button indien je de huur voor iemand anders wilt opzeggen, bijvoorbeeld i.v.m. overlijden of bewindvoering.

Huur opgezegd...wat nu?

Na het opzeggen van de huurovereenkomst volgen de voorbereidingen op de verhuizing. Het is van belang de woning in goede staat achter te laten. De brochure geeft handvatten om de woning correct op te leveren. Het is een hulpmiddel, waarin alle zaken worden benoemd die onze inspecteur tijdens de voor- en eindinspectie zal controleren.

Je aansluitingen regelen

Een verhuizing gaat standaard gepaard met veel plannen en afvinklijstjes: er moet veel geregeld worden. Niet alleen details zoals welke kleur voor welke muur, maar ook moet je ervoor zorgen dat je aansluitingen goed geregeld zijn. Daarmee kunnen wij je een handje helpen met de MaandlastenManager.