Waarborgsom uitbetalen

Veelgestelde vragen over het uitbetalen van de waarborgsom zijn hieronder te vinden.

Veelgestelde vragen

Indien u de sleutels heeft ingeleverd en het eindinspectierapport heeft alleen maar groene vinkjes, dan wordt het uitbetalen van de waarborgsom in werking gesteld.

De technische dienst zal aan de debiteurenadministratie doorgeven dat de borg retour kan. In de meeste gevallen dient de uitbetaling van de waarborgsom in overleg met de eigenaar te gebeuren, aangezien de borg op rekening van de eigenaar staat. Daarom is het aangeven van een betaaldatum lastig. We doen ons best om de waarborgsom binnen 10 werkdagen na beëindiging van de huurovereenkomst op uw rekening te storten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie via 088-200 70 60 of debiteuren@nmg.nl.

Als er op het eindinspectierapport een of meerdere kruisjes staan, dan wordt de uitbetaling van de waarborgsom (tijdelijk) tegen gehouden.

De inspecteur heeft samen met u in de woning besproken wat er gedaan moet worden en dit dient eerst afgerond te zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. de eindinspectie dan kunt u contact opnemen met de afdeling inspectie via 088-200 70 50 of inspectie@nmg.nl.

Tussentijds terugstorten

Nee, de waarborgsom kan en mag niet tussentijds worden terug gestort of verrekend met de huurbetaling.

 

In een enkel geval is dit wel mogelijk, maar dan is dit besproken bij het ingaan van het contract en is dit ook duidelijk terug te vinden in de huurovereenkomst.
Als dit het geval is dan kunt u contact opnemen met de afdeling verhuur op 088-200 70 20 of huren@nmg.nl.